მობილურ ტელეფონს არასწორად მუხტავთ - ნახეთ, რას ამბობს სპეციალისტი

image
  • 4 373
loading...
შე­საძ­ლოა, ტე­ლე­ფო­ნის ელე­მენტს არას­წო­რი და­მუხ­ტვით აზი­ა­ნებ­დეთ. თუ მო­ბი­ლურს შუ­ა­ღა­მი­სას აერ­თებთ დე­ნის წყა­რო­ში და მთლი­ა­ნად და­მუხ­ტვის­თა­ნა­ვე არ გა­მორ­თავთ, ლი­თი­უმ-იო­ნის ელე­მენტს აფუ­ჭებთ.

„თუ აპი­რებთ, ტე­ლე­ფო­ნი ბო­ლომ­დე და­მუხ­ტოთ, ღა­მით შე­ა­ერ­თებთ დამ­ტენ­ზე და და­ტო­ვებთ შე­ერ­თე­ბულს რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი ექ­ნე­ბა ელე­მენტზე,“ - ამ­ბობს გერ­მა­ნუ­ლი კომ­პა­ნი­ის BatterieIngenieure დი­რექ­ტო­რი დო­მი­ნიკ შულ­ტე გა­მო­ცე­მას­თან Business Insider.
ლი­თი­უმ-იო­ნის ელე­მენ­ტი ძველ­დე­ბა, მას­ში ქი­მი­უ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბა იც­ვლე­ბა იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რო­გორ უვ­ლით ტე­ლე­ფონს, თუმ­ცა მთლი­ა­ნად და­მუხ­ტვის შემ­დეგ დე­ნის წყა­რო­ში დიდი ხნით და­ტო­ვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მას კი­დევ უფრო სწრა­ფად და­ა­ზი­ა­ნებთ.
loading...