5 ნიშანი, რომლებმაც ზაფხულის ბოლომდე კარმა უნდა გაისუფთაონ

image
  • 920
თუ კარ­მა სუფ­თა არ გაქვთ, შე­საძ­ლოა წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა და უბე­დუ­რე­ბაც კი მი­ი­ზი­დოთ.

ქალ­წუ­ლი
კარ­მა და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი გაქვთ, რად­გან მუ­დამ წუ­წუ­ნებთ ბედ­ზე. ბოლო დროს დაბ­ნე­უ­ლი ხართ. უამ­რა­ვი ნე­გა­ტი­ვი მოქ­მე­დებს თქვენს ბედ­ზე. კარ­მის გაწ­მენ­და სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლია იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სამ­სა­ხუ­რის, მი­სა­მარ­თის შეც­ვლა, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა გსურს.

კირჩხი­ბი
სა­კუ­თარ თავს აღარ ეკუთ­ვნით. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის დახ­მა­რე­ბის და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით ხარ და­კა­ვე­ბუ­ლი. კარ­მის გაწ­მენ­დით შე­გეც­ვლე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნივ­თე­ბი­სა და სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სად­მი. ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ "რას იტყვის ხალ­ხი" და იხა­რეთ სა­კუ­თა­რი მიღ­წე­ვე­ბით.

ვერ­ძი
თუ ჭო­რა­ობ­დით, ახ­ლობ­ლებს ივი­წყებ­დით, მე­გობ­რებს გა­ნი­კი­თხავ­დით და მათ­ზე ბრა­ზობ­დით, ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, რომ სუ­ლი­ე­რი წო­ნას­წო­რო­ბა და­კარ­გეთ. ეცა­დეთ, შე­უ­რიგ­დეთ ახ­ლობ­ლებს, არა­ვი­სი შეგშურ­დეთ, არა­ვის დას­ცი­ნოთ. ასე­თი ცვლი­ლე­ბა გჭირ­დე­ბა იმის­თვის, რომ მე­გობ­რო­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი დაბ­რუნ­დეს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში.
მერ­წყუ­ლი
ბოლო დროს სა­ერ­თოდ ვერ იც­ლით ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის, რომ­ლებ­საც უყ­ვარ­ხართ და გაღ­მერ­თე­ბენ. ივ­ლი­სის ბო­ლოს აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­ნა­ხეთ დრო ნა­თე­სა­ვებ­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან დრო­ის გა­სა­ტა­რებ­ლად. დატ­კბით მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით და გა­ე­ცით სიყ­ვა­რუ­ლი. ასე აღიდ­გენთ ბა­ლანსს.

მშვილდოსანი
როგორ ატყობთ, ბოლო დროს ახლობლებს ხშირად სტკენთ გულს? იქნებ მათ ეს არ დაიმსახურეს? ბოდიში მოუხადეთ ყველას, ვისაც უნებლიედ აწყენინეთ, გააუმჯობესეთ ურთიერთობა ახლობლებთან. მეტი ყურადღება მიაქციეთ ადამიანებს, რომლებთანაც დღის უმეტეს ნაწილს ატარებთ. ის, ვინც ცდილობს, კისერზე შემოგაჯდეთ, სათანადო ადგილი მიუჩინეთ. სწორედ ისინი გაცლიან ენერგიას და გიბინძურებენ კარმას.